T99 VGA TOUR CHAMPIONSHIP 2022

Sân thi đấu: Thanh Lanh Valley Golf & Resort

Ngày thi đấu: 19/12 - 22/12/2022

Số lượng vận động viên: 30

Đi đến trang sự kiện