Kết quả thi đấu
Pos Country Player Name Score
1 Joel Troy
E
2 Nguyen Quang Tri (Am)
+3
3 Brian Jung
+5
4 Nguyen Anh Minh (Am)
+7
5 Nguyen Dang Minh (Am)
+8
6 Le Khanh Hung (Am)
+9
6 Park Jung Min
+9
8 Do Hong Giang
+10
Xem kết quả
Truyền hình

Theo dõi cùng VGA

TIN GIẢI ĐẤU
Xem thêm
VIDEO
Xem thêm
Đối tác của VGA