Kết quả thi đấu
Pos Country Player Name Score
1 NGUYỄN ANH MINH (AM)
-5
2 ĐỖ QUANG KHÁNH (AM)
+2
3 NGUYỄN HỮU QUYẾT
+4
4 DOÃN VĂN ĐỊNH
+5
4 NGUYỄN VĂN TOÀN
+5
6 NGUYỄN THẾ ANH (HN)
+6
6 ĐỖ HỒNG GIANG
+6
8 LÊ KHÁNH HƯNG (AM)
+7
Xem kết quả
Truyền hình

Theo dõi cùng VGA

TIN GIẢI ĐẤU
Xem thêm
Đối tác của VGA