Kết quả thi đấu
Pos Country Player Name Score
1 NGUYỄN ANH MINH (AM)
+3
2 TRƯƠNG CHÍ QUÂN
+4
2 LÊ KHÁNH HƯNG (AM)
+4
4 JOEL TROY
+5
4 BRIAN JUNG
+5
6 BEAN KIM
+6
7 PARK SANG HO
+7
8 ĐỖ HỒNG GIANG
+10
Xem kết quả
Truyền hình

Theo dõi cùng VGA

TIN GIẢI ĐẤU
Xem thêm
Đối tác của VGA